Energi

af | jan 30, 2017

Grøn energi er den bærende kraft i vores grønne omstilling. Strøm der kommer fra vedvarende kilder skal gå hånd i hånd med elektrificeringen af stadig flere sektorer. Danmark har i mange år været et foregangsland inden for netop vedvarende energi. Det skal vi blive med at være, og kæmpe for at styrke vores position.

  • Snak med mig her
  • Twitter

Danmark har, igennem mange år, været et foregangsland på den grønne energi front. Vi er gået forrest med vindmøller, med solceller og med fjernvarme. Det skal vi blive ved med og vi skal styrke denne position. Det skal vi fordi det er nødvendigt at udfase de fossile brændsler fra vores energiforbrug. Vi skal formindske udledningen af CO2, og det kræver at der er alternativer til fossile brændsler. Alternativet hedder vedvarende energi, og vi er rigtig gode til at finde løsninger og skabe ny teknologi på dette område.

Jeg står for at vi bliver ved med at investere i udbygningen af vores vedvarende energi sektor. Både den del vi allerede har succes med, som vindmøller, men også de nye teknologier og løsninger der vil komme. Vi skal investere i energiforskningen så vi også kan være foran med de kommende vedvarende energiløsninger. Og vi skal fortsætte med at finde løsninger på elektrificeringen i Danmark, så vi i endnu større grad kan gøre brug af vores grønne elektricitet.

Selvom vi er et lille land, kan vi sagtens gøre en forskel. Vi kan nemlig gøre en forskel ved at være foran og komme med gode grønne løsninger. Men det kræver at vi fortsat investerer i energiforskning. Energiforskning skal lede vejen til næste generation af grøn energi. Grøn energi der kan sikre vores mål om at blive fri for fossile brændsler og grøn energi der kan skabe arbejdspladser og vækst. Energiforskning er første skridt på vejen til at finde og forfine de næste generationer af vedvarende energi. De svar som forskningen finder skal vi omsætte til nye løsninger og teknologier. Det skaber arbejdspladser.

Elektriciteten som kommer fra vedvarende energi, skal kunne bruges. Derfor skal vi blive bedre til at udnytte elektricitet som energikilde. Det gælder inden for alle sektorer fra transport til industri, hvor vi i stadig større grad skal fjerne de fossile brændsler og indføre grøn elektricitet i stedet. Derfor er elektrificeringen så vigtig. Hvis vi fortsat skal kunne producere meget elektricitet fra vores vedvarende energikilder skal vi også kunne bruge det. Derfor skal jernbanen i stadig større grad elektrificeres, vores transportsektor skal elektrificeres i større grad og alle sektorer skal kunne udnytte den grønne el.

For at styrke vores position som foregangsland indenfor vedvarende energi skal vi fortsat investere. Vi skal gribe mulighederne for at skabe nye og bedre løsninger. Det kan vi nemlig i Danmark, fordi vi er gode til at samarbejde på tværs af sektorer. Elektrificering og mere vedvarende energi skaber eksport, vækst og arbejdspladser. Derfor vil jeg kæmpe for at Danmark vedbliver at være et grønt foregangsland.

Share This